Kilpailumääräykset 11.5.2022

Osallistumisoikeus

Ellei kilpailukutsussa toisin mainita, kilpailut ovat avoimia kaikille WHS-tasoituksen omaaville amatööripelaajille sekä ammattilaisille. Mikäli amatööripelaajalla ei ole voimassa olevaa WHS-tasoitusta, osallistumisoikeuden ratkaisee Kuusamo Golf ry:n kilpailutoimikunta. Toimikunnan ollessa estynyt päätäntävalta on kilpailun johtajalla. Kaikissa Kuusamo Golf ry:n järjestämissä kilpailuissa noudatetaan kentän omia paikallissääntöjä.

Kilpailun tuomari
Kilpailun juryyn nimetään kaksi henkilöä, joista yhden on oltava seuratuomari.

Kilpailuun ilmoittautuminen
Kuusamo Golf ry:n järjestämiin kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu Nexgolfissa, Teetimessä tai sähköpostilla (toimisto@kuusamogolf.fi). Kilpailuihin ilmoittautuminen alkaa kaksi viikkoa ennen kilpailupäivää ja päättyy kilpailua edeltävänä iltana klo 18:00 ellei kilpailukutsussa toisin mainita. Ilmoittautuminen on sitova.

Ennen ilmoittautumisajan umpeutumista pelaaja voi perua osallistumisensa ilman sanktioita. Kilpailun ilmoittautumisajan päätyttyä kilpailuun ilmoittautunut pelaaja on velvollinen maksamaan kilpailumaksun. Mikäli pelaaja on estynyt osallistumasta kilpailuun sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, tulee hänen ilmoittaa poisjäännistään mahdollisimman pian kilpailun johtajalle. Kilpailuun osallistumisen peruutus on tehtävä viimeistään neljä (4) tuntia ennen kilpailun alkua, jotta vapautus kilpailumaksusta myönnetään.

Jälki-ilmoittautuminen
Jälki-ilmoittautuneita otetaan mukaan vain siinä tapauksessa, että jo arvotuissa kilpailuryhmissä on tilaa tai pelaaja voidaan muuten ottaa mukaan ilman, että lähtöluetteloon joudutaan tekemään muutoksia.

Kilpailumaksut

Kilpailumaksut ovat 20 € / henkilö, juniorit 2004 ja sen jälkeen syntyneet 10 € / henkilö, Kilpailumaksu on maksettava ennen kilpailua. Kilpailumaksu peritään, vaikka pelaaja ei olisikaan osallistunut kilpailuun, ellei hän ole peruuttanut osallistumistaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä tai ellei hänellä ole päteväksi katsottavaa syytä poisjääntiin. Perittävä kilpailumaksu toimitetaan laskuna pelaajan kotiseuraan.

Sarjat ja mahdolliset muutokset sarjoihin
A-sarjaan kuuluvat pelaajat, joiden tarkka tasoitus on enintään 18.4 ja B-sarjaan ne pelaajat, joiden tarkka tasoitus on 18.5 tai suurempi.

Suurin kilpailussa annettava tasoitus on 36. Joukkuekisassa joukkueen pelitasoitus ei voi suurempi kuin joukkueen alimman tasoituksen omaavaan pelaajan tasoitus.

Kuusamo Golf ry:llä on oikeus perua kilpailusarja, mikäli sarjaan ei ole ilmoittautunut vähintään neljää osanottajaa. Ilmoitus peruuntumisesta tehdään mahdollisimman pian ao. sarjaan ilmoittautuneille.

Myöhästyminen
Ryhmän kaikkien pelaajien on oltava aloituspaikalla valmiina pelaamaan kilpailuohjeissa määrättynä lähtöaikana lyöntivuorosta riippumatta. Jos pelaaja tulee aloituspaikalle valmiina pelaamaan ennen kuin 5 minuuttia on kulunut hänen lähtöajastaan, rangaistus myöhästymisestä on reikäpelissä reiän menetys ja lyöntipelissä kaksi lyöntiä. Mikäli pelaaja myöhästyy enemmän kuin 5 minuuttia, on rangaistus sekä reikäpelissä että lyöntipelissä pelistä sulkeminen.

Hidas pelaaminen
Jos ryhmä on selkeästi muita ryhmiä hitaampi eikä hidastelu johdu ohituksesta, joutuu ryhmä aikatarkkailuun. Mikäli ryhmän pelaaja käyttää lyöntiinsä tämän jälkeen aikaa enemmän kuin 40 sekuntia siitä, kun oli hänen vuoronsa pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön 6-7 (tarpeeton viivyttely) mukaisesti:

Ensimmäinen rikkomus: Yksi lyönti
Toinen rikkomus: Kaksi lyöntiä
Kolmas rikkomus: Pelistä sulkeminen

Ratkaisut tasatulostilanteessa
Tasoituksellinen lyöntipeli ja pistebogey: pienemmän tarkan tasoituksen omaava voittaa. Mikäli tasoituksetkin samat, niin sovelletaan alla kuvattua matemaattista menetelmää.
Scratch-lyöntipeli, matemaattinen menetelmä:

18 reiän kilpailu: Tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos, sitten paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.

36 reiän kilpailu: Tasatuloksen ratkaisee viimeisen kahdeksantoista (18) reiän tulos, sitten paras viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos, sitten paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.

54 ja 72 reiän kilpailu: Tasatuloksissa ratkaisee paras viimeisen 36 reiän tulos, sitten viimeisen 18 reiän tulos, sitten paras viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos, sitten paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.

Seuran lyöntipelimestaruuskilpailuissa ratkaistaan sijat 1-2 aina välittömästi suoritettavalla sudden death-uusinnalla lyöntipelin säännöin. Lähtökohtaisesti pelataan väylät 1, 2, 3, 8 ja 9.

Matkapuhelimen käyttö
Kilpailun aikana puhelimet on pidettävä äänettöminä ja puhelimella soittaminen on kielletty, paitsi jos kyseessä on hätäpuhelu tai yhteydenotto kilpailunjohtajaan tai tuomariin. Puhelimeen ladatun golfsovelluksen käyttö on sallittua, ellei kilpailukutsussa sitä ole erikseen kielletty.

Etäisyysmittarin käyttö
Etäisyysmittarin käyttö on sallittu, jos sitä ei ole kilpailukutsussa erikseen kielletty. Korkeuseroja mittaavan laitteen käyttö on kielletty.

Golfauton käyttö
Kilpailuissa golfauton käyttö on sallittu lääkärintodistuksella. Pelaajat, jotka ovat vähintään 70-vuotiaita, voivat perustelluista syistä saada poikkeusluvan auton käyttöön ilman lääkärintodistustakin. Poikkeusluvan golfauton käyttöön voi myöntää seuran hallituksen puheenjohtaja koko kaudeksi tai kilpailunjohtaja kilpailukohtaisesti.

Autoa ei voi myöskään käyttää caddie -tarkoituksiin, mikäli pelaajalla ei ole autonkäyttöoikeutta.

Käyttäytyminen
Jos pelaajan katsotaan rikkoneen golfetikettiä, on kilpailutoimikunnalla oikeus rikkeen vakavuudesta riippuen joko antaa pelaajalle huomautus tai varoitus tai sulkea hänet kilpailusta. Törkeän etikettirikkeen kohdalla voidaan harkita kilpailukieltoa määräajaksi. Törkeäksi rikkomukseksi katsotaan toiminta, joka aiheuttaa turvallisuusriskin muille pelaajille.

Sääntövilppi
Tietoinen sääntövilppi on vakava rikkomus ja se sulkee pelaajan pois kilpailusta. Törkeä vilppi johtaa ankarampiin seuraamuksiin ja käsitellään erikseen kapteenin johdolla.

Palkitsemiset
Tulosten julkistaminen ja palkintojenjako suoritetaan välittömästi kilpailun päätyttyä. Joissakin kilpailuissa järjestetään myös arpajaisia kilpailuun osallistuneille pelaajille. Arpajaispalkintojen voittaminen edellyttää läsnäoloa palkintojenjakotilaisuudessa.

Kilpailun varsinaisen palkinnon saajalla on oltava voimassa oleva WHS -tasoitus.

Pelattava tii ja pisin draivi -kilpailu
Miehet pelaavat oletusarvoisesti keltaiselta tiiltä ja naiset punaiselta tiiltä.

Pisin draivi -kilpailussa on lähtökohtaisesti vain kaksi sarjaa: miehet keltainen tii ja naiset punainen tii.

Alle 13-vuotiaat juniorit voivat halutessaan pelata (oranssi – keltainen) ja yli 70-vuotiaat pelaajat voivat pelata (punainen – keltainen) tii valintansa mukaan. Tii tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Mestaruuskisoissa noudatetaan kilpailukutsujen määräyksiä.

Paikallissäännöt
Voimassa olevat paikallissäännöt ovat nähtävissä Breikin ilmoitustaululla.