Kuusamon Golfkentän omistusjärjestely

Kuusamon golfkentän omistusjärjestely turvaa pelaamisen tulevaisuuteen

PETÄJÄKANKAALLA GOLFIN PELAAMINEN NÄYTTÄÄ OLEVAN TURVATTU

Konkurssipesän hallinnassa olleen Kuusamon Petäjäkankaan Golfkentän uudesta omistusjärjestelystä on päästy sopuun. Kuusamon kaupunki on lunastamassa kentän omistuksen itselleen ja vuokraamassa kentän vuodesta 2023 alkaen pitkäaikaisella sopimuksella Holiday Club Resorts Oy:n (HCR) haltuun. Kentän toiminta on tämän järjestelyn jälkeen turvattu. HCR vastaa jatkossa Golfkentän hyvästä kunnossapidosta. Samassa yhteydessä Kuusamon kaupunki ja HCR ovat sopineet järjestelystä, joka oikeuttaa HCR:n rakentamaan lisää lomarakennuksia Golfkentän välittömään yhteyteen. Tämä tukee kaupungin tavoitetta tukea kesämatkailun monipuolista kehittämistä Kuusamossa ja Koillismaalla.

Pelikauden 2022 kunnossapitovastuu jäänee kuitenkin vielä Kuusamo Golf ry:n vastuulle. Tähän emme näe Kuusamo Golf ry:ssä periaatteellista estettä. Kunnossapidon kustannusten korvaamisesta ja kunnossapidon tasosta neuvottelemme kuitenkin vielä kentän omistavan Kuusamon Kaupungin ja kentän haltijan HCR:n kanssa. Tämä neuvottelu on vielä kesken. Johtokunta kokoontuu pääsiäisen jälkeen miettimään kentän kunnossapitoasioita vuodelle 2022.

Voimme siis olla luottavaisin mielin ja iloisia siitä, että Golfia pelataan Kuusamon luonnonkauniilla 18 väylän kentällä vielä koko näköpiirissä olevan tulevaisuuden aikana. Samoin tyytyväisiä sen suhteen, että kentän pelaamiseen liittyvät puitteet tulevat vastaamaan HCR:n standardeja.

Kiitos kaikille niille osapuolille, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän hyvään lopputulokseen pääsyssä. Kuusamon Kaupungilla on ollut tässä erittäin merkittävä panos. Golfkentän olemassaolo tukee osaltaan Kuusamon elinvoimaisuutta. Ennen muuta kesämatkailun osalta.

Kuusamossa 16.4.2022 Markus Virmasalo

Kuusamo Golf ry puheenjohtaja