Puheenjohtajan lehtiartikkeli Koillissanomissa

Puheenjohtajan lehtiartikkeli Koillissanomissa!

Kirjoittanut Kuusamo Golf ry:n puheenjohtaja Maskus Virmasalo

Julkaistu Koillissanomissa 5.1.2022

Golf harrastus on vakiinnuttanut paikkansa Kuusamon liikuntapalveluvalikoimassa.

Kuusamon keskustaan on kehittynyt ulkoilijoiden paratiisi. Petäjäkankaalla voi harrastaa aktiivista liikuntaa niin kesällä kuin talvellakin. Holiday Clubin monipuolisen tarjonnan lisäksi Petäjäkankaan luonnonkauniissa maisemissa risteilee niin talvi- kuin kesäliikunta reittejä.

Vuonna 2013 valmistui Petäjäkankaalle uusi täysimittainen Golfkenttä. Kenttätöiden yhteydessä maisemoitiin myös alueen ulkoliikunnan puitteita. Alueesta tuli ilmava ja avara, jossa Golfkenttä ja ulkoliikuntareitit sulautuvat saumattomasti yhteen.

Kuusamossa toimii aktiivinen Golf seura Kuusamo Golf Ry. Jäseniä seurassa on yli kolmesataa (338). Suurin osa jäsenistä on paikkakuntalaisia, mutta ulkopaikkakuntalaisten osuutta ei voi väheksyä, koska iso osa heistä on ”osa-aika kuusamolaisia”. Paikkakuntalaisina sokaistumme helposti kotiympäristömme ilmeeseen. Jututtaessani kentällämme ulkopaikkakuntalaisia pelaajia, niin saan poikkeuksetta ylistäviä jopa yllättäviä kommentteja niin Kuusamosta yleensä kuin erityisesti Petäjäkankaan ulkoilualueesta ja itse Golfkentästämme. Kenttäämme kehutaan teknisiltä ominaisuuksiltaan ja maisemiltaan. Kentälle on luotu sotahistoriasta tarina, josta on silminnähtäviä jäänteitä. Eräs ainutlaatuisuus ja ”herkistyttävä” kokemus ulkopaikkakuntalaisille pelaajille ovat porot, jotka kaikessa rauhassa laiduntavat ja loikoilevat niin hiekkaesteissä kuin väylilläkin. Kuusamoon on mukava tulla pelaamaan Golfia!

Golfia on joskus pidetty eliittisenä harrastuksena, mutta sitä se ei nykyään ole. Golf on mahtavaa liikuntaa, niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Kentällä kaikki ovat tasa-arvoisia. Lyöntisuoritukseen keskittyminen on monipuolinen psyykkinen suoritus. Aivot rekisteröivät monta eri lyöntiin vaikuttavaa muuttujaa ja käyvät läpi lyönnin motoriikan vaihe vaiheelta ennen varsinaista fyysistä suoritusta. Lyöntivaiheen aktivoituu aivojen lisäksi iso joukko suorittavia motorisia lihaksia. Lyönnin jälkeen syntyy voimakas tunnetila joko onnistuminen tai heikompi onnistuminen. Lyöntejä kertyy klubipelaajalla täydellä 18 reiän kierroksella pelaajan tason mukaan 80 – 120 lyöntiin. Täyden kierroksen pelaamiseen menee aikaa noin kolme tuntia ja matkaa kertyy 8 -10km. Askelia kertyy yli 10000. Kuusamon kenttä sijaitse ”keskellä kylää”, joten meistä moni (eläkeläinen) saattaa viikossa kiertää radan useampana päivänä viikossa. Melkoista terveysliikuntaa ja sosiaalista yhdessäoloa.

Kuusamo Golfkenttä on tällä hetkellä konkurssipesän hallinnassa. Vastaavan kohtalon ovat kokeneet useat muutkin kotimaamme kentät. Epämielekäs omistus asettaa merkittävän rajoitteen taloudellisille resursseille, joita kentän ylläpito, hoito ja kehittäminen vaatii. Kuusamo Golf ry toivookin koko sielullaan, että kentän omistusolot (järjestelyt) saataisiin asianmukaiseen kuntoon ja kentän olemassaolo ja kehittäminen turvataan. Kentän sijainti ja olemassaolo tukee omalta osaltaan Kuusamon liikuntapalvelujen monipuolista ja tasokasta tarjontaa sekä kesämatkailua. Golfharrastajien määrä maailmanlaajuisesti kuten myös Suomessa kasvaa vuosittain – Golfmatkailu on jo yksi yleisitä matkailutermeistä. Golf sopii kaikenikäisille, mutta lajin luonteeseen kuuluu se, että se sitoo harrastajaltaan aikaa. Ruuhkavuosiin on hankala sovittaa aktiivista harjoittelua. Mutta, kun eläkevuodet koittavat, niin Golf koukuttaa helposti. Liikunta, sosiaalinen kanssakäyminen, kauniit maisemat, fyysisyys ja psyykkinen suoritus koukuttavat monen. Kuten myös allekirjoittaneen.

Kuusamon Golf ry toivoo, että Golfkentän tulevaisuudesta päättävät tahot pääsevät pikaisesti ratkaisuun, jolla kentän tulevaisuus taataan. Kenttä ja tämä harrastus on kuusamolaisten yhteinen etu.

Kuusamossa 5.1.2022

Kuusamo Golf ry.

golf, koillissanomat, kuusamo, kuusamo golf