Simulaattori käyttöohje

SIMULAATTORIN KÄYTTÖOHJE

LUE AJATUKSELLA LÄPI TÄMÄ KÄYTTÖOHJE, joka löytyy tulostettuna simulaattoritilasta.
 • KÄYNNISTYS: monipistorasia + projektori + tietyt temput
 • LOPETUS: tietyt temput + monipistorasia + projektori
ALOITUS JA LOPETUS ON EHDOTTOMASTI TEHTÄVÄ NÄIDEN OHJEIDEN MUKAAN GOLF-SIMULAATTORIN KÄYTÖN PIKAOHJE Järjestelmä perustuu tietokoneeseen ja kahteen High Speed –kameraan, joten kaikki kotikoneellakin tutut vaikeudet ovat mahdollisia. Ja lisäksi vielä moni muu. Tietokoneen käyttö noudattaa kuitenkin normaaleja periaatteita. Laitteistoa käytetään pienellä valkoisella kaukosäätimellä ja näppäimistöllä sekä tarvittaessa näyttöruudulla.
 1. Laitteiston tietokone on koko ajan päällä. Sitä EI SAA sammuttaa.
 2. Kun tulet paikalle eivätkä kattopalkin valot, näyttöruutu ja projektori ole päällä:
 • Sytytä kattopalkin normaali valo ja  infrapunavalot sekä pöydän luona oleva näyttöruutu pöydällä olevan monipistorasian punaisella kytkimellä.
 • Käynnistä projektori pienellä valkoisella EPSON-kaukosäätimellä suuntaamalla se etupuolelta kohti katossa olevaa projektoria ja kaksoisklikkaamalla sinisellä painikkeella. Odota hetki kuvan tulemista näkyviin.
 • Paina hiiren vasenta painiketta ja odota hetki. Näkyviin tulee näkymä, jossa alareunassa on Windows 7 ja näkymän keskellä neliö sekä teksti OEM Locked. Kaksoisklikkaa sitä.
 • Kaksoisklikkaa näkyviin tulevaa GPSGolf Peli -ikonia.
 • Hetken kuluttua kankaalle heijastuu aloituskuva (11-kohtainen valikko vasemmassa reunassa) (Kuva 1), jos edellinen käyttäjä on toiminut ohjeiden mukaisesti.
 1. Jos haluat vain harjoitella pelaamatta mitään erityistä kenttää, voit tehdä valintasi aloitusnäytön (Kuva 1) valikosta, josta löytyy lukuisia vaihtoehtoja. Suosituin lienee VIRTUAALINEN RANGE, jossa voit harjoitella haluamillasi mailoilla aivan kuten kesä-rangellakin. Saat runsaasti tietoa jokaisesta lyönnistä. Kätisyys ja käytetty maila ovat helposti valittavissa (Kuva 2). Jokaisen lyönnin jälkeen näet sitä koskevat tiedot vasemmalla olevasta tilastosta sekä lentoradan vasemmasta alareunasta ja oikealta (Kuva 3)
 2. Sinun on luotava pelaajaprofiili, jos et ole aiemmin pelannut tällä simulaattorilla. Tämä on selvitetty erikseen tämän ohjeen lopussa kohdassa 12. Pelaajaprofiilin luomisen jälkeen jatka kohdasta 6.
 3. Uusi pelaaminen aloitetaan aloitusnäytön kohdasta PELAA (Kuva 1).
 • Pelattava kenttä valitaan vasemman reunan ylemmästä valikosta (Kuva 4). Vaihtoehtoja on 197 kpl.
 • Pelimuoto valitaan vasemman reunan alemmasta valikosta (normaalisti lyöntipeli, mutta vaihtoehtoja on runsaasti).
 • Voit valita pelattavaksi kaikki väylät, etuysin tai takaysin (Kuva 4).
 • Voit säätää peliolosuhteita oikealla olevasta valikosta. Muista kuitenkin palauttaa ne oletusarvoihin mahdollisen muuttamisen ja pelaamisen jälkeen (Kuva 4).
 • Pelaajat valitaan kohdasta PELAAJAT (Kuva 4) valitsemalla haluttu pelaaja ja painamalla OK. Toista valinta kaikkien pelaajien osalta ja paina sen jälkeen PELAA. Tässä vaiheessa voit myös muuttaa valitun pelaajan profiilia (esimerkiksi vaihtaa pelattavaa tiitä tai muuttaa tasoitustasi). Kokemusperäisesti simulaattoritasoitus on 8-10 pykälää pienempi kuin ulkona pelattaessa (Kuvat 5 ja 6).
 • Alareunan kohdasta VAKIOASETUKSET pääset tarkastelemaan ja tarvittaessa muuttamaan tiettyjä arvoja (Kuvat 7 ja 8). Näistä tärkein on oikealla alhaalla oleva ANNETTU –lukema. Tämä on se etäisyys, jolla pallon etäisyys lipusta ratkaisee sen, pitääkö vielä putata vai antaako kone pallon reikään yhdellä lisälyönnillä. Käytännössä arvona käytetään usein lukemaa 1,8 metriä (oletusarvo). Jos muutat sitä, palauta alkuarvo pelaamisen jälkeen.
 • Klikkaa PELAA (Kuva 4).
 1. Ensimmäinen tee-näkymä tulee kankaalle pienen odotuksen jälkeen (Kuva 9).
 • Vasemmassa yläreunassa näkyvät koko ajan kentän nimi, reikäkohtaiset tiedot (reiän numero, par -luku ja si- eli hcp-luku), pelaajan nimi, matka reikään ja pelaajakohtainen lyöntimäärätilanne omaan par-lukuun verrattuna (lyöntipelissä) sekä järjestelmän suosittelema maila, jonka perusteella kone laskee lyönnin pituuden ja muut tiedot käyttäen kameroiden antamaa tietoa pallon lähtönopeudesta ja –suunnasta sekä pyörimisliikkeestä. Mailaa voi vaihtaa klikkaamalla sitä ja antamalla uusi maila, jonka jälkeen klikataan SULJE.
 • Lyöntivuorossa kulloinkin olevan pelaajan nimi näkyy vihreällä. Jos joku vahingossa lyö väärällä vuorolla, voidaan lyönti kumota käyttämällä jäljempänä tässä kohdassa kuvattua lyönnin uusimis- eli mulligan-järjestelyä.
 • Oikeassa alanurkassa näkyy koko ajan
  • kentän kuva
  • järjestelmän kuvittelema / suosittelema taktinen suunnitelma (lyöntisuunnat ja -matkat) (usein aivan järjettömät!!) (kts. muutama pallukka alempana selostetulla tavalla)
  • tuulen suunta ja nopeus
  • korkeusero kulloiseltakin lyöntipaikalta reikään
  • se kenttäolosuhde, missä pallo on: tee, fairway, bunker, rough, long grass, green jne
 • Simulaattorin lyöntipaikalla näitä kenttäolosuhteita vastaavat seuraavat lyöntipaikat:
 • pallo asetetaan lyöntimattojen keskellä olevalle merkitylle alueelle samaan paikkaan riippumatta siitä, missä kenttäolosuhteessa (väylä, fringe, rough, bunker jne) pallo on.
 • pallon ollessa greenillä pallo asetetaan lyöntimaton edessä olevan mustan pisteen päälle
 • Järjestelmä (= kamerat) on herkkä sille, että pallo on oikeassa paikassa kulloistakin lyöntiä varten. Kankaan yläreunassa keskellä palaa punainen valo, kun palloa ei ole asetettu tai se on väärässä paikassa. Samalla punainen kolmio kankaan vasemmassa ylänurkassa palaa. Pallon ollessa oikein asetettu ja järjestelmän ollessa valmis toimimaan edellä mainitut valot muuttuvat vihreiksi.
 • Pallon ollessa greenillä heijastuu kankaalle (kuvat 10 a, b, c) suositeltu puttauslinja (punaisena pallon puuttuessa tai ollessa väärässä paikassa ja vihreänä pallon ollessa oikeassa paikassa). Näkyvissä ovat myös tiedot puttausetäisyydestä ja korkeuseroista.
 • Oikealla kentällä lyönti suunnataan haluttuun suuntaan kentällä, mutta simulaattorissa samaan päämäärään pääsemiseksi käännetään kenttää. Lyönti siis suunnataan aina suoraan keskelle heijastettua maisemaa. Keskiviivan osoittaa edellä mainittu punainen vilkkuva valo. Kenttää käännetään muuttamalla oikean alakulman kuvan (kuvat 9 ja 10 a, b, c) valkoisen viivan suuntaa hiiren avulla ja klikkaamalla sen jälkeen ASETA. Samalla muuttuvat etäisyyslukemat. Klikkaamalla PALAA voidaan tehty muutos kumota. Tätä menettelyä voidaan käyttää myös etäisyyksien mittaamiseen eri kohteisiin kuten bunkkereihin ja vesiesteisiin. Tuo pikkukuvan valkoinen viiva siis sama kuin tuo punaisen valon suunta.
 • Koska kysymyksessä on tietokone (joka ei tiedä mitään!), voi lyönti joskus jäädä rekisteröimättä tai kone lukee sen väärin. Tällöin voidaan tehty lyönti kumota eli antaa pelaajalle ns. mulligan klikkaamalla ensin (Kuva 9) oikean alakulman VALIKKO -painiketta ja sen jälkeen toiseksi ylimmän rivin vasemman puoleista kuviota, joka antaa uuden lyönnin kumoten samalla edellisen (Kuva 11). Tällaisia tilanteita sattuu tämän tästä eikä niitä voida välttää. Samaa menettelyä suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa järjestelmä toteaa pallon menneen ulos (out), vaikka mitään valkoisia paaluja ei ole näkyvissä. Tällaisia tilanteita saattaa tulla esille hyvinkin yllättäen, kokemuksen mukaan joillakin kentillä jopa keskellä väylää!
 • Ilmakuvan väylästä ja greenistä (muoto ja kallistukset) saa näkyviin klikkaamalla (Kuva 9) oikean alakulman VALIKKO-painiketta ja sen jälkeen HELIKOPTERI -painiketta (Kuva 11). Tämä toiminta suoritettuna kesken väylän pelaamisen kumoaa samalla väylällä tehdyt aiemmat lyönnit. Helikopteria kannattaa siis käyttää ennen ensimmäistä lyöntiä ja toisaalta tilanteissa, joissa väylä halutaan aloittaa alusta uudestaan, mikäli jotain outoa tai yllättävää on tapahtunut,
 • Pallon mennessä vesiesteeseen on aina heti lyönnin jälkeen tehtävä sama valinta kuin kesälläkin: dropataanko pallo vai lyödäänkö seuraava lyönti edellisen lyönnin paikalta. Lisäksi valintamahdollisuutena on uusi lyönti eli mulligan. Järjestelmä noudattaa droppauksessa ennen vuotta 2020 voimassa olleita golfin sääntöjä.
 1. Jokaisen lyönnin jälkeen tulevat kankaalle näkyviin (Kuva 12) seuraavat tiedot:
 • alareunaan vasemmalle pallon lentorata
 • alareunaan keskelle lyönnin pituus ja lyöntivuorossa seuraavana olevan pelaajan nimi
 • keskelle kuva mailan ja lavan tulokulmasta pallolle suhteessa ideaalitilanteeseen (maila ulkoa sisälle tai sisältä ulos) (lapa suljettu tai auki)
 • ylös suuri määrä dataa (mm. ylimpänä vasemmalla mailan pään nopeus ja sen alla pallon nopeus).
Käytännössä kuvan esilläoloaika on erittäin lyhyt, joten niistä ehtii huomioida vain osan.
 1. Hiiren merkki kankaalla pyrkii joskus häviämään. Klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta tulee hiiren merkki keskelle kangasta, mistä se on helposti jälleen siirrettävissä halutulla tavalla. Se saattaa myös muuttua vaikeasti havaittavaksi haravan kaltaiseksi merkiksi, joka jonkin ajan kuluttua muuttuu takaisin nuolimaiseksi.
 2. Kun koko valittu reikämäärä on pelattu, tulee näkyviin pelaaja- ja väyläkohtainen tilastonäyttö (Kuva 13). Voit myös tarkastella pelaajakohtaisia tietoja klikkaamalla PELAAJA TILASTOT (Kuva 13). Tällöin saat näkyviin paljon mielenkiintoista dataa pelisi onnistumiseen liittyen (Kuva 14). Poistu näytöstä painamalla POISTU.
 3. Kun lopetat pelaamisen,
 • poista pelaajalistalla olleet nimet klikkaamalla nimiä ja painamalla POISTU
 • palauta yleisiin asetuksiin mahdollisesti tekemäsi muutokset (esim. ANNETTU-lukema = 1.8m, sääolosuhteet, rangen vasenkätinen/oikeakätinen asetus ym)
 • jätä viimeiseksi kuvaksi aloitusnäyttö (Kuva 1) (vasemmassa reunassa valikko, jossa ylimpänä PELAA)
 • klikkaa sitten oikean yläkulman punaista X-merkkiä ja uuden näkymän unitila-ikonia
 • sammuta kattopalkin valkoinen ja infrapunavalot sekä näyttöruutu pöydän monipistorasian punaisella katkaisimella
 • sammuta projektori valkoisen käyttölaitteen painikkeella kaksoisklikkaamalla sitä
 1. Jos et ole aiemmin pelannut tällä simulaattorilla, Sinun on luotava oma palaajaprofiilisi.
 • Klikkaa hiirellä aloitusnäytön kohtaa PELAAJADATA (Kuva 1) ja sen jälkeen LUO UUSI PELAAJA (Kuva 5).
 • Kirjoita (kuva 6 a) nimesi siinä muodossa, missä haluat sen näkyvän pelaajalistassa ja pelaajana, paina OK.
 • Valitse käyttämäsi mailat (kuva 6 b). Niitä on oltava 14, joten vaikka et käyttäisikään niitä kaikkia, on 14 mailaa merkittävä.
 • Valitse käyttämäsi tee, kätisyys ja tasoitus sekä sukupuoli.
 • Muita tietoja ei tarvitse antaa, mutta …
 • Klikkaa OK.
 • Voit myöhemmin vapaasti muuttaa antamiasi tietoja joko aloitusnäytön kohdasta PELAAJA DATA tai muun näytön kohdasta MUOKKAA PELAAJAA.
 1. Jos jälkeesi ei välittömästi ole tulossa muita pelaajia:
 • Varmista että näytössä on ALOITUSKUVA (Kuva 1)
 • Oikeassa ylänurkassa on punainen X. Klikkaa sitä.
 • Näytön keskelle tulee X unitila. Kaksoisklikkaa sitä.
 • Sammuta projektori tuplaklikkaamalla kaukosäätimen sinisellä napilla
 • Sammuta kattopalkin infrapunavalot ja näyttöruutu laitepöydällä olevan valkoisen monipistorasian punaisella kytkimellä.
 1. Pelaa-valikon (Kuva 4) kohdassa Vakioasetukset (Kuvat 7 ja 8) voit vaihtaa useita pelaamiseen liittyviä asetuksia kuten
 • oikeakätinen ja vasenkätinen
 • sääolosuhteet
 • automaattiputtaus
 • annettu = etäisyys jolta kone puttaa automaattisesti sisään yhdellä lyönnillä
 • greenin nopeus
 • greenin kovuus
 • ym ym ym
Oletusarvoja ovat
 • greenin nopeus                      8 normaali
 • greenin kovuus                      normaali
 • aikaraja                                   off
 • mulligan                                  rajoittamaton
 • jatkaa automaattisesti          3
 • ylilento                                    normaali
 • puttaus automaattisesti       off
 • näkymä pinnanmuodosta    off
 • mittayksiköt                           metrinen
 • puttaussuunta                        reijän kohdistus
 • auto ohita reikä                      off
 • annettu                                    1,8
 • pallon kulku                            off
 • lyönti kamera                         pallo
 • pallo kamera                           on
 • tuloskortti automaattisesti  5
 • perspektiivi                             leveä
 • lentomalli                                normaali
 • etäisyyden kalibrointi           0 %
 • puttauksen etäisyys              5,0 m
 • graafinen laatu                       high
 • kieli                                           suomi
 • ylilento                                     off
Jos muutat näitä, palauta ne alkuperäisiksi lopetettuasi pelaamisen.