Simulaattori Käyttöohjeet

SIMULAATTORIN KÄYTTÖOHJE

GOLF-SIMULAATTORIN KÄYTTÖOHJE ERÄÄT OLENNAISET ASIAT OVAT MUUTTUNEET, JOTEN LUE OHJE LÄPI:
 • KÄYNNISTYS: monipistorasia+projektori
 • LOPETUS: monipistorasia
 • PUTTAUS: automaattiputtaus käytössä, et voi itse putata
GOLF-SIMULAATTORIN KÄYTÖN PIKAOHJE Järjestelmä perustuu tietokoneeseen ja kahteen High Speed –kameraan, joten kaikki kotikoneellakin tutut vaikeudet ovat mahdollisia. Ja lisäksi vielä moni muu. Tietokoneen käyttö noudattaa kuitenkin normaaleja periaatteita. Laitteistoa käytetään pienellä valkoisella kaukosäätimellä ja näppäimistöllä sekä tarvittaessa näyttöruudulla.
 1. Laitteiston tietokone on koko ajan päällä. Sitä EI SAA sammuttaa.
 1. Kun tulet paikalle eivätkä valot, näyttöruutu ja projektori ole päällä:
 • Sytytä valot ja näyttöruutu pöydällä olevan monipistorasian punaisella kytkimellä, jolloin katossa olevan alumiinipalkin valot (infrapunavalot ja yksi normaali valopiste) syttyvät. Muita valoja ei tarvita. Jos tarvitset rajoitettua yleisvalaistusta, katkaisija löytyy tulo-oven vierestä seinäsyvennyksestä kellon alla. Nämä valot voivat olla päällä myös pelattaessa, mutta niitä ei tarvita.
 • Käynnistä projektori pienellä valkoisella EPSON-kaukosäätimellä suuntaamalla se kohti katossa olevaa projektoria ja painamalla sinistä painiketta. Hetken kuluttua aloituskuva (Kuva1), jos edellinen käyttäjä on toiminut ohjeiden mukaisesti) heijastuu kankaalle.
 1. Jos haluat vain harjoitella pelaamatta mitään erityistä kenttää, voit tehdä valintasi aloitusnäytön (Kuva 1) valikosta, josta löytyy lukuisia vaihtoehtoja. Suosituin lienee VIRTUAALINEN RANGE, jossa voit harjoitella haluamillasi mailoilla aivan kuten kesä-rangellakin. Saat runsaasti tietoa jokaisesta lyönnistä. Kätisyys ja käytetty maila ovat helposti valittavissa (Kuva 2). Jokaisen lyönnin jälkeen näet sitä koskevat tiedot vasemmalla olevasta tilastosta sekä lentoradan vasemmasta alareunasta  ja oikealta (Kuva 3).
 1. Sinun on luotava pelaajaprofiili, jos et ole aiemmin pelannut tällä simulaattorilla. Tämä on selvitetty erikseen tämän ohjeen lopussa kohdassa 12. Pelaajaprofiilin luomisen jälkeen jatka kohdasta 6.
 1. Uusi pelaaminen aloitetaan aloitusnäytön kohdasta PELAA (Kuva 1).
 • Pelattava kenttä valitaan vasemman reunan ylemmästä valikosta (Kuva 4). Vaihtoehtoja on huomattavan paljon (Kuva 4).
 • Pelimuoto valitaan vasemman reunan alemmasta valikosta (normaalisti lyöntipeli, mutta vaihtoehtoja on runsaasti).
 • Voit valita pelattavaksi kaikki väylät, etuysin tai takaysin (Kuva 4).
 • Voit säätää peliolosuhteita oikealla olevasta valikosta. Muista kuitenkin palauttaa ne oletusarvoihin mahdollisen muuttamisen ja pelaamisen jälkeen (Kuva 4).
 • Pelaajat valitaan kohdasta PELAAJAT (Kuva 4) valitsemalla haluttu pelaaja ja painamalla OK. Toista valinta kaikkien pelaajien osalta ja paina sen jälkeen PELAA. Tässä vaiheessa voit myös muuttaa valitun pelaajan profiilia (esimerkiksi vaihtaa pelattavaa tiitä) (Kuvat 5 ja 6).
 • Alareunan kohdasta VAKIOASETUKSET pääset tarkastelemaan ja tarvittaessa muuttamaan tiettyjä arvoja (Kuvat 7 ja 8). Näistä tärkein on oikealla alhaalla oleva ANNETTU –lukema. Tämä on se etäisyys, jolla pallon etäisyys lipusta ratkaisee, pitääkö vielä putata vai antaako kone pallon reikään yhdellä lisälyönnillä. Käytännössä arvona käytetään usein lukemaa 1,8 metriä. Jos muutat sitä, palauta alkuarvo pelaamisen jälkeen.
 • Klikkaa PELAA (Kuva 4).
 1. Ensimmäinen tee-näkymä tulee kankaalle (Kuva 9).
 • Vasemmassa yläreunassa näkyvät koko ajan kentän nimi, reikäkohtaiset tiedot (reiän numero, par -luku ja si- eli hcp-luku), pelaajan nimi, matka reikään ja pelaajakohtainen lyöntimäärätilanne omaan par-lukuun verrattuna (lyöntipelissä) sekä järjestelmän suosittelema maila, jonka perusteella kone laskee lyönnin pituuden ja muut tiedot käyttäen kameroiden antamaa tietoa pallon lähtönopeudesta ja –suunnasta sekä pyörimisliikkeestä. Mailaa voi vaihtaa klikkaamalla sitä ja antamalla uusi maila, jonka jälkeen klikataan SULJE.
 • Lyöntivuorossa kulloinkin olevan pelaajan nimi näkyy vihreällä. Jos joku vahingossa lyö väärällä vuorolla, voidaan lyönti kumota käyttämällä jäljempänä tässä kohdassa kuvattua lyönnin uusimis- eli mulligan-järjestelyä.
 • Oikeassa alanurkassa näkyy koko ajan
  • kentän kuva
  • järjestelmän kuvittelema / suosittelema taktinen suunnitelma (lyöntisuunnat ja -matkat) (usein aivan järjettömät!!)
  • tuulen suunta ja nopeus
  • korkeusero kulloiseltakin lyöntipaikalta reikään
  • se kenttäolosuhde, missä pallo on: tee, fairway, bunker, rough, green jne.
 • Simulaattorin lyöntipaikalla näitä kenttäolosuhteita vastaavat seuraavat lyöntipaikat:
 • pallo asetetaan lyöntimattojen välissä olevalle merkitylle alueelle samaan paikkaan riippumatta siitä, missä kenttäolosuhteessa (väylä, fringe, rough, bunker) pallo on
 • pallon ellessa greenillä pallo asetetaan lyöntimaton edessä olevan mustan pisteen päälle
 • Järjestelmä (= kamerat) on herkkä sille, että pallo on oikeassa paikassa kulloistakin lyöntiä varten. Kankaan yläreunassa keskellä vilkkuu punainen valo silloin, kun palloa ei ole asetettu tai se on väärässä paikassa. Samalla punainen kolmio kankaan vasemmassa ylänurkassa palaa. Pallon ollessa oikein asetettu ja järjestelmän ollessa valmis toimimaan vilkkuva valo sammuu ja punainen kolmio muuttuu vihreäksi.
 • Pallon ollessa greenillä heijastuu kankaalle suositeltu puttauslinja (punaisena pallon puuttuessa tai ollessa väärässä paikassa ja vihreänä pallon ollessa oikeassa paikassa). Näkyvissä ovat myös tiedot puttausetäisyydestä ja korkeuseroista.
 • Oikealla kentällä lyönti suunnataan haluttuun suuntaan kentällä, mutta simulaattorissa samaan päämäärään pääsemiseksi käännetään kenttää. Lyönti siis suunnataan aina suoraan keskelle heijastettua maisemaa. Keskiviivan osoittaa edellä mainittu punainen vilkkuva valo. Kenttää käännetään muuttamalla oikean alakulman kuvan valkoisen viivan suuntaa hiiren avulla ja klikkaamalla sen jälkeen ASETA. Samalla muuttuvat etäisyyslukemat. Klikkaamalla PALAA voidaan tehty muutos kumota. Tätä menettelyä voidaan käyttää myös etäisyyksien mittaamiseen eri kohteisiin kuten bunkkereihin ja vesiesteisiin. Tuo pikkukuvan valkoinen viiva siis sama kuin tuo punaisen valon suunta.
 • Koska kysymyksessä on tietokone (joka ei tiedä mitään!), voi lyönti joskus jäädä rekisteröimättä tai kone lukee sen väärin. Tällöin voidaan tehty lyönti kumota eli antaa pelaajalle ns. mulligan klikkaamalla ensin (Kuva 9) oikean alakulman VALIKKO -painiketta ja sen jälkeen toiseksi ylimmän rivin vasemman puoleista kuviota, joka antaa uuden lyönnin kumoten samalla edellisen (Kuva 11). Tällaisia tilanteita sattuu tämän tästä eikä niitä voida välttää. Samaa menettelyä suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa järjestelmä toteaa pallon menneen ulos (out), vaikka mitään valkoisia paaluja ei ole näkyvissä. Tällaisia tilanteita saattaa tulla esille hyvinkin yllättäen, kokemuksen mukaan joillakin kentillä jopa keskellä väylää!
 • Ilmakuvan väylästä ja greenistä (muoto ja kallistukset) saa näkyviin klikkaamalla (Kuva 9) oikean alakulman VALIKKO-painiketta ja sen jälkeen HELIKOPTERI -painiketta (Kuva 11). Tämä toiminta suoritettuna kesken väylän pelaamisen kumoaa samalla väylällä tehdyt aiemmat lyönnit, joten se pitää tehdä ensimmäistä lyöntiä. Helikopteria kannattaa siis käyttää ennen ensimmäistä lyöntiä ja toisaalta tilanteissa, joissa väylä halutaan aloittaa alusta uudestaan.
 • Pallon mennessä vesiesteeseen on aina heti lyönnin jälkeen tehtävä sama valinta kuin kesälläkin: dropataanko pallo vai lyödäänkö seuraava lyönti edellisen lyönnin paikalta. Lisäksi valintamahdollisuutena on uusi lyönti eli mulligan.
 1. Jokaisen lyönnin jälkeen tulevat kankaalle näkyviin (Kuva 12) seuraavat tiedot:
 • alareunaan vasemmalle pallon lentorata
 • alareunaan keskelle lyönnin pituus ja lyöntivuorossa seuraavana olevan pelaajan nimi
 • keskelle kuva mailan ja lavan tulokulmasta pallolle suhteessa ideaalitilanteeseen (maila ulkoa sisälle tai sisältä ulos) (lapa suljettu tai auki)
 • ylös suuri määrä dataa (mm. ylimpänä vasemmalla mailan pään nopeus ja sen alla pallon nopeus).
Käytännössä kuvan esilläoloaika on erittäin lyhyt, joten niistä ehtii huomioida vain osan.
 1. Hiiren merkki kankaalla pyrkii joskus häviämään. Klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta tulee hiiren merkki keskelle kangasta, mistä se on helposti jälleen siirrettävissä halutulla tavalla. Se saattaa myös muuttua vaikeasti havaittavaksi haravan kaltaiseksi merkiksi, joka jonkin ajan kuluttua muuttuu takaisin nuolimaiseksi.
 1. Kun koko valittu reikämäärä on pelattu, tulee näkyviin pelaaja- ja väyläkohtainen tilastonäyttö (Kuva 13). Voit myös tarkastella pelaajakohtaisia tietoja klikkaamalla PELAAJA DATA (Kuva 13). Tällöin saat näkyviin paljon mielenkiintoista dataa pelisi onnistumiseen liittyen (Kuva 14). Poistu näytöstä painamalla POISTU.
 1. Kun lopetat pelaamisen,
 • poista pelaajalistalla olleet nimet klikkaamalla nimiä ja painamalla POISTU
 • palauta yleisiin asetuksiin mahdollisesti tekemäsi muutokset (esim. ANNETTU-lukema = 1.8m, sääolosuhteet, rangen vasen-kätinen/oikeakätinen asetus ym)
 • jätä viimeiseksi kuvaksi aloitusnäyttö (Kuva 1) (vasemmassa reunassa valikko, jossa ylimpänä PELAA.
 1. Jos et ole aiemmin pelannut tällä simulaattorilla, Sinun on luotava oma palaajaprofiilisi.
 • Klikkaa hiirellä aloitusnäytön kohtaa PELAAJADATA (Kuva 1) ja sen jälkeen LUO UUSI PELAAJA (Kuva 5).
 • Kirjoita nimesi siinä muodossa, missä haluat sen näkyvän pelaajalistassa ja pelaajana, paina OK.
 • Valitse käyttämäsi mailat. Niitä on oltava 14, joten vaikka et käyttäisikään niitä kaikkia, on 14 mailaa merkittävä.
 • Valitse käyttämäsi tee, kätisyys ja tasoitus sekä sukupuoli.
 • Muita tietoja ei tarvitse antaa, mutta …
 • Klikkaa OK.
 • Voit myöhemmin vapaasti muuttaa antamiasi tietoja joko aloitusnäytön kohdasta PELAAJA DATA tai muun näytön kohdasta MUOKKAA PELAAJAA.
 1. Jos jälkeesi ei välittömästi ole tulossa muita pelaajia,
 • Sammuta projektori, valot ja näyttöruutu laitepöydällä olevan valkoisen monipistorasian punaisella kytkimellä.
 1. Pelaa-valikon (Kuva 4) kohdassa Vakioasetukset (Kuvat 7 ja 8) voit vaihtaa useita pelaamiseen liittyviä asetuksia kuten
 • oikeakätinen ja vasenkätinen
 • sääolosuhteet
 • automaattiputtaus on/off ON NYT KÄYTÖSSÄ
 • annettu = etäisyys jolta kone puttaa automaattisesti sisään yhdellä lyönnillä
 • ym ym ym
Oletusarvoja ovat
 • oikeakätinen
 • automaattiputtaus on
 • etäisyys 1,8 m
Jos muutat näitä, palauta ne alkuperäisiksi lopetettuasi pelaamisen.