Paikallissäännöt

Paikallissäännöt 16.7.2022

Kentällä on voimassa siirtosääntö väylien lyhyeksi leikatuilla alueilla. Pallon saa siirtää korkeintaan tuloskortin pitemmän sivun verran merkitystä pallosta ja asettaa, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua.

 1. Kentällä olevat päällystetyt tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla ilman rangaistusta.
 2. Droppausalueet on merkitty erityisillä tiiausmerkeillä. Droppausalue määräytyy samoin kuin tiiausalue.
 3. Kaikki kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla.
 4. Kaikki mittamerkit (paalut ja väylillä olevat merkit)(100m ja 150m), joista on mitattu matka viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja. Paalujen poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta tapahtuu ilman rangaistusta säännön 16.1 nojalla.
 5. Pelialueella olevat sähkökaapit ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla ilman rangaistusta. Sähkökaappiin osunut lyönti on uusittava, ei rangaistusta.
 6. Yleisen pelialueen määritelmä: Kentän yleinen pelialue käsittää koko kentän lukuun ottamatta pelattavan reiän tiiausaluetta, bunkkereita, estealueita ja pelattavan väylän viheriötä (Sääntö 2.2).
 7. Sinivalkoisilla paaluilla merkitään aluetta, jolta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen tapahtuu rangaistuksetta säännön 16.1b nojalla ellei väyläkohtaisissa säännöissä toisin määrätä.
 8. Estealueiden rajat on merkitty punaisilla tai keltaisilla paaluilla. Rajan päätepiste on merkitty paalulla, jonka pää on musta. Raja jatkuu tästä 90 asteen kulmassa kentän suuntaiseen rajaan nähden
 9. Pelialueella olevat risu- ja maa-aineskasat sekä työkoneiden jäljet väylillä ja karheikoissa tulkitaan kunnostettaviksi alueiksi, vaikka niitä ei ole erikseen merkitty. Vapautuminen tapahtuu säännön 16.1 nojalla.
 10. Maisemointiin käytetty puuhake on kentän oleellinen osa. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia haittatekijöitä, jotka voi poistaa ilman rangaistusta säännön 15.1 mukaisesti.
 11. Väyläkohtaiset määräykset
  • Väylä nro 1: Jos tiiltä lyöty pallo jää lyöntipaikan edessä olevalle estealueelle, pelaaja voi jatkaa yhden lyönnin rangaistuksella pudottamalla pallon väylän alussa olevalla droppausalueelle.
  • Väylät nro 3 ja 9: Jos valkoiselta tai keltaiselta tiiltä lyöty pallo jää edessä olevalle estealueelle voi pelaaja, niin halutessaan, jatkaa peliä yhden lyönnin rangaistuksella pudottamalla pallon punaisen lyöntipaikan takana olevalle droppausalueelle, tiitä ei saa käyttää.
  • Väylä nro 5: Mikäli tiiltä lyöty pallo jää edessä olevaan lampeen tai katoaa estealueelle, voi pelaaja jatkaa yhden lyönnin rangaistuksella pudottamalla pallon droppausalueelle viheriön vasemmalla puolella.
  • Väylä nro 6: Jos pallo jää viheriön takana olevalle sinivalkoisin paaluin merkitylle pelikieltoalueelle, on peliä jatkettava pudottamalla pallo griinin takana oikealla olevalle droppausalueelle, ei rangaistusta.
  • Väylä nro 10: Jos keltaiselta tai valkoiselta tiiltä lyöty pallo jää lyöntipaikan edessä olevalle estealueelle, pelaaja voi jatkaa yhden lyönnin rangaistuksella pudottamalla pallon punaisen tiin takana olevalta droppausalueelle.
  • Väylä nro 12: Jos pallo jää viheriön takana olevaan estealueelle niin, että sitä ei sääntöjen mukaisesti voi pudottaa, täytyy peliä jatkaa pudottamalla pallo viheriön takana olevalle droppausalueelle. Esteestä voi tietenkin myös pelata.
  • Väylä nro 17: Jos pallo jää estealueelle valkoiselta tiiltä pelattuna, peliä voi jatkaa yhden lyönnin rangaistuksella pudottamalla pallo punaiselle lyöntipaikalle, tiitä ei saa käyttää. Keltaiselta tai siniseltä tiiltä estealueelle jäänyt avauslyönti uusitaan tiiltä tai peliä jatketaan normaalisti estealuesäännön mukaan. Jos punaiselta tiiltä lyöty avauslyönti jää estealueelle, pelaaja voi jatkaa peliä yhden lyönnin rangaistuksella pudottamalla pallon droppausalueelle väylän vasemmassa reunassa.

Vain etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on sallittu.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä